Over ons

ennour in nijkerk

De activiteiten van Moskeeverenging ”ennour” hebben tot doel om voor de achterban van de vereniging, maar ook meer in het algemeen voor de moslimgemeenschap, de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen middels het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten. Alle activiteiten zijn voor zowel mannen als vrouwen, jong en oud. Moskeevereniging ”ennour” doet haar activiteiten vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij alle activiteiten staat het actieve burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal. De vereniging wil graag investeren in samenwerking op lokaal niveau, met de wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen. Hierdoor zullen alle betrokken partners op eigen wijze kunnen bijdrage aan het algemene belang ( leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip voor elkaar in de wijk/stad) Zoals in de doelstelling hierboven genoemd zijn, integratie, emancipatie en participatie centrale begrippen voor Moskeeverenging Ennour. Hieronder een korte toelichting over de betekenis van deze begrippen voor de Moskeevereniging.